Bestyrelsen

 
0

Bestyrelsen sammensættes blandt selskabets medlemmer. Så vidt det er muligt, sådan at alle dele af landet er repræsenteret.


 


  Bestyrelsens sammensætning

   Bestyrelsen udgøres af mindst 4 og højst 10 medlemmer.
   Sammensætningen vælges på generalforsamlingen,
   og hvert medlem vælges for en 2-årig periode.
   Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
  
 


  Bestyrelsens opgaver

   En af bestyrelsens største opgaver er at fungere som
   kontaktled mellem fagforeningen, de øvrige faggrupper og
   fagfora og de fysioterapeuter, der arbejder med voksne
   udviklingshæmmede. 
  


 
  Generalforsamlingen

   Selskabet afholder generalforsamling en gang årligt, som regel
   i forbindelse med et kursus eller en temadag.
   Læs referatet fra sidste generalforsamling

 

Redigeret af : Lisbeth Svendler Nielsen, 29.01.2014

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar
 

Definition af udviklingshæmning fra WHO’s diagnoseliste ICD-10


"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Læs flere definitioner:

LEV