Selskabet

 
0

Dette selskab er en sammenslutning af fysioterapeuter,
som i fællesskab arbejder på at dygtiggøre sig og / eller uddybe kendskabet til bestemte sygdomskategorier, behandlings-
metoder og sygdomsforebyggelse.

  


 
  Tilmeld dig selskabet

   Benyt chancen for et tættere samarbejde med kolleger, der
   kender de udfordringer, du står med. 
  
 


 
  Find dine kolleger

   Flere medlemmer arbejder alene, og der er et stort behov for 
   dannelse af netværksgrupper. Se, om din arbejdsplads er 
   registreret på landkortet, og om der findes en netværks-
   gruppe tæt på dig. 
  
 


 
  Selskabets kurser

   Selskabet bestræber sig på at afholde et kursus eller en
   temadag hvert år, i forbindelse med generalforsamlingen.  

  


Redigeret af : Lisbeth Svendler Nielsen, 24.01.2014

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar
 

Definition af udviklingshæmning fra WHO’s diagnoseliste ICD-10


"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Læs flere definitioner:

LEV