Fagligt

 

W.H.O.'s definition af udviklingshæmning:

"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Årsagen til udviklingshæmning kendes langt fra i alle tilfælde, men kan være en følge af: arvelige faktorer (som f.eks. visse stofskiftesygdomme); kromosomfejl; skader, opstået i fostertilstanden; iltmangel under fødslen; for tidlig fødsel; hjerneskade opstået efter fødslen p.g.a. ulykke eller sygdom.
I det fysioterapeutiske arbejde med voksne udviklingshæmmede er det således vigtigt at have indsigt i / forståelse for de mangeartede adfærdsændringer, en skade i hjernen kan medføre.


  Interventionsformer

   De mangeartede skader stiller tit særlige krav til
   tålmodighed, fleksibilitet og opfindsomhed, både
   fysioterapeutisk og pædagogisk. Metoderne er alment
   kendt, men den praktiske virkelighed kan være speciel.
  


 

  Hvordan kan fysioterapi hjælpe?

   Fysioterapi kan, med en fysisk indfaldsvinkel, bidrage
   til den personlige udvikling, og et hensigtsmæssigt
   niveau af selvhjulpenhed. 
   


  Anbefalede redskaber

   På denne side kan du holde dig opdateret med viden
   om nye redskaber. Du kan også beskrive redskaber,
   der er nye for dig, og efterlyse anbefalinger fra dine
   kolleger. 
  


  Anbefalet litteratur

   Udover fagrelevante bøger om fysioterapeutiske
   metoder, kan det være godt også at sætte sig ind i
   neuropsykologi og -pædagogik, psykologiske
   teorier, samt litteraturen om den opvækst mange
   voksne udviklingshæmmede har gennemgået.
  
 

Redigeret af : Lisbeth Svendler Nielsen, 29.01.2014

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar
 

Definition af udviklingshæmning fra WHO’s diagnoseliste ICD-10


"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Læs flere definitioner:

LEV