Hjælpemidler

 
0

Afsøgning, afprøvning og tilretning af hjælpemidler har en meget stor plads i arbejdet med voksne udviklingshæmmede, som også har fysiske handicap. Nogle steder i landet er det overvejende ergoterapeuter, som står for afsøgning og tilpasning. Andre steder er det fysioterapeuter, der varetager denne opgave.

Der skelnes mellem "personlige" og "tekniske" hjælpemidler. Hvis et hjælpemiddel skal bevilges, må det ikke kunne betegnes som et "træningsredskab" eller et "behandlingsredskab".

Et hjælpemiddel skal være til gavn for den handicappede på en måde, hvor det letter, aflaster eller gør den handicappede mere selvhjulpen. Der kan f.eks. ikke bevilges hjælpemidler med det formål at lette arbejdet for de mennesker, der skal hjælpe den handicappede.

Hvis den udviklingshæmmede bor på institution er det i visse tilfælde institutionen, der skal sørge for at indkøbe nødvendige hjælpemidler, som flere beboere kan benytte - det gælder bl.a. hjælpemidler til bad og toilet, lette transportkørestole, senge, lifte o.lign.

Det er typisk fysioterapeuten i samråd med ergoterapeut og pædagoger eller pårørende, der ansøger om hjælpemidler.

Redigeret af : Lisbeth Svendler Nielsen, 29.01.2014

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar
 

Definition af udviklingshæmning fra WHO’s diagnoseliste ICD-10


"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Læs flere definitioner:

LEV