Sådan arbejder vi

 
0

Det omfattende tværfaglige samarbejde er af stor betydning. Fysioterapi for voksne udviklingshæmmede foregår i nært samarbejde med pårørende, pædagoger, hjemmevejledere, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, bandagister, psykologer, psykiatere, diætister, hjælpemiddelkonsulenter m. m. fl.

Den fysioterapeutiske behandling tilpasses den individuelle borger - ikke kun med hensyn til metode, men også med hensyn til borgerens adfærd, ressourcer og præferencer. Tilgangen til anvendelse af de forskellige redskaber, og mulighederne for intervention kan variere meget. Nogle medlemmer arbejder mange sammen, og har gode muligheder for indendørs træning. Andre har fantastiske udendørs forhold; andre igen arbejder som ene-terapeuter, og nogle overvejende i borgernes eget hjem.


 

Redigeret af : Lisbeth Svendler Nielsen, 16.09.2015

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar
 

Definition af udviklingshæmning fra WHO’s diagnoseliste ICD-10


"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Læs flere definitioner:

LEV