Indmeldelse i selskabet

 

Bliv medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshæmning. Det koster kun 200 kr. om året.

Indmeldelse
 

Formularen åbner i et nyt vindue

Redigeret af : Anne Larsen, 28.01.2014

Til top
 

Definition af udviklingshæmning fra WHO’s diagnoseliste ICD-10


"En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, der normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, d.v.s. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder."

Læs flere definitioner:

LEV